+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Centrumplan Leende

Advies
Management
Beheer
01 / 06
02 / 06
03 / 06
04 / 06
05 / 06
06 / 06

Het centrum van Leende is toe aan een kwaliteitsimpuls. De huisvesting van Basisschool De Triangel en gemeenschapshuis De Meent is verouderd en daarnaast is er behoefte aan woningbouw om de leefbaarheid te vergroten.

Herontwikkeling centrum

In opdracht van de gemeente Leende werkt Laride aan de herontwikkeling van het centrum van Leende met als doel het vergroten van de leefbaarheid van het
centrum. Door de realisatie van een multifunctionele accommodatie, bestaande uit nieuwbouw van het gemeenschapshuis, basisschool en kinderdagverblijf  krijgt Leende een belangrijke toekomstbestendige voorziening in haar kern. Buiten de MFA worden er ook 26 grondgebonden woningen gerealiseerd.

Aanvankelijk was de ontwikkeling van het gebied in handen van VOF Centrumplan Leende, een samenwerking tussen de drie woningcorporaties Wooninc., woCom en Wonen Limburg. Nadat de VOF wegens een herziene Woningwet in 2017 werd ontbonden, heeft de gemeente Heeze-Leende het project opgepakt en er met een flinke investering nieuw leven ingeblazen.

Projectverloop

Sinds 2007 is Laride betrokken bij de ontwikkeling van Centrumplan Leende. In juli 2011 is echter vastgesteld, dat het uitgewerkte plan niet haalbaar was als gevolg van de veranderde marktomstandigheden, waarna het project is stilgelegd. Vanaf augustus 2011 wordt gedaan naar bijstelling van het plan, zodat het project alsnog haalbaar zal zijn en gerealiseerd kan worden. Laride verzorgt de haalbaarheidsstudie, het proces- en projectmanagement en adviseert inhoudelijk over het project. Na jaren van voorbereiding en intensief overleg met gemeente, gebruikers, omwonenden en overige belanghebbenden staan we nu aan de vooravond van de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Leende. Het nieuwe bestemmingsplan is akkoord en de omgevingsvergunning is verleend. In januari 2019 gaat het daadwerkelijk gebeuren; de sloop van de huidige locatie gaat van start en maakt ruim baan voor een nieuw pand: MFA Leende.

Lees hier het artikel van de gemeente over het collectief akkoord

Inhoud MFA

Het plan biedt ruimte voor onderwijs, sport, kindzorg en ontmoeting, bestaande uit basisschool De Triangel, kinderdagverblijf Korein Kinderplein, een gymzaal, het dorpshuis inclusief foyer en terras, een culturele zaal en vergaderruimtes. De verwachting is dat medio 2019 met de bouw gestart kan worden.

Beheer en exploitatie

Vanwege de diversiteit aan functies in het nieuwe MFA en daarmee een groot aantal gebruikers, dienen goede afspraken te worden gemaakt aangaande huisvesting, energieverbruik, onderhoud, et cetera.

Naast de gebiedsontwikkeling en het projectmanagement heeft Laride ook de expertise in huis voor beheer en exploitatie; het feilloos afstemmen van wensen en afspraken met gebruikers en huurders en het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP). Deze zaken dienen te worden afgestemd alvorens het bouwtraject is afgerond. Door in een vroeg stadium de juiste afwegingen te maken, kan veel rendement worden gegenereerd voor de toekomst. Het in kaart brengen van alle huisvestingslasten en exploitatiekosten gaat bij ons hand in hand met een gedegen advies voor optimaal gebruik, rendabiliteit, samenwerking tussen alle partijen en duidelijke contracten.