+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Ruben Verhoeven

Grip op projecten door slim rekenwerk

Advies
Management
Beheer

Ruben startte zijn carrière bij een grote vastgoedontwikkelaar en -belegger en deed daar kennis en ervaring op in diverse ontwikkeltrajecten en bijbehorend projectmanagement. Sinds zijn komst bij Laride heeft Ruben zich toegespitst op het maken van grondexploitaties en vastgoedberekeningen. Zijn achtergrond in commerciële bouwkunde en ruimtelijke ontwikkeling komt hierbij goed van pas.

Ruben heeft een hands-on mentaliteit. Hij is creatief, communicatief vaardig en leergierig. Een goede mix van eigenschappen voor zijn functie als projectleider bij Laride.

In deze rol is Ruben betrokken bij een grote diversiteit aan projecten. Daarbij werkt hij zelfstandig of in teamverband in de projectondersteuning voor commerciële ontwikkelaars en corporaties. De werkzaamheden zijn uiteenlopend en maken het werk dynamisch. Door deze veelzijdigheid aan opdrachten; projectmanagementopdrachten, haalbaarheidsonderzoeken en grondexploitaties kan Ruben zich breed ontwikkelen.

Rekenen loopt als een rode draad door elk project.

Naast zijn rekenvaardigheden, heeft Ruben zich bekwaamd in proces– en projectmanagementwerkzaamheden zoals haalbaarheidsstudies, kwaliteitscontroles, in kaart brengen van wensen van eindgebruikers en opdrachtgevers, overleggen met vertegenwoordigers en stakeholders en het inschakelen van architecten en overige adviseurs.

Dankzij zijn scherpe blik en leergierigheid, heeft Ruben in korte tijd de werkwijze en processen voor berekeningen eigen gemaakt. Wie voor een project een financiële toets moet maken, een stichtingskostenberekening of een grondexploitatie nodig heeft, is bij Ruben aan het juiste adres.

“Doordat ik bij diverse projectteams betrokken ben en op verschillende niveaus participeer in de projectvorming krijg ik steeds meer inzicht in het complete traject van A tot Z. Ik zie uit eerste hand welke afwegingen gemaakt moeten worden in de startfase van een project en hoe een beslissing nu, gevolgen kan hebben later. Deze info neem ik mee en pas ik toe bij de rekenopgaves. Ik merk dat ik dat echt leuk vind.

Met een heldere stichtingskostenopzet aan het begin van een traject, creëer je vroegtijdig inzicht in de financiële haalbaarheid en kun je gedurende het ontwikkelproces sturing blijven geven. Zo kunnen financiële verrassingen in latere fasen voorkomen worden.”