+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Barcelona: groot sociale woningbouwproject

Kwaliteitsimpuls aan kanaalzone Oirschot

Advies
Management
Beheer
01 / 03
02 / 03
03 / 03

De gemeente wil een kwaliteitsimpuls geven aan de kanaalzone in Oirschot. In samenwerking met Wooninc. is er een studie gedaan naar de verkavelingsmogelijkheden voor de ontwikkelingslocatie Barcelona en zijn er daaropvolgend principeafspraken gemaakt inzake het programma voor deze locatie.

Diverse doelgroep voor kwaliteitsimpuls wonen

Om doorstroming te bevorderen en een gespreide doelgroep mogelijkheden te bieden in Oirschot worden de te ontwikkelen woningen geschikt voor zowel jongeren, als eenpersoonshuishoudens als senioren.

Vanwege de toenemende vraag aan compacte woonruimte overall, worden binnen dit nieuwbouwproject aan de Wilhelminakade op de locatie van de Ramblaz, 47 woningen gebouwd die voorzien in de diverse behoeften van deze brede doelgroep. Er worden 17 grondgebonden rijwoningen en 30 appartementen/studio’s gerealiseerd. De woningen worden direct aan het water gebouwd, op loopafstand van het centrum en alle voorzieningen.

Integrale projectaanpak

Wooninc. is opdrachtgever voor het totale project en Laride behartigt haar belangen van ontwikkeling tot en met oplevering. Laride verzorgt zowel het proces- als projectmanagement namens Wooninc.

De gemeente is voorts verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de locatie, waarna een ontwerpteam en vervolgens een bouwteam in opdracht van Wooninc. de plannen verder zullen uitwerken.

All Electric, duurzaam bouwen

In het kader van de ontwikkeling en realisering van het project, houdt Wooninc. vast aan haar duurzaamheidsambitie. Alle nieuwe woningen van project Barcelona worden duurzaam gebouwd conform het concept “All Electric”. Hoewel toekomstbestendig, milieubewust en duurzaam, heeft LSWA Architecten voor de bebouwing teruggegrepen op de bijzondere architectuur van de pakhuizen in de haven van weleer, wat resulteert in grondgebonden rijwoningen met sheddaken, perfect passend op de locatie langs het kanaal.

De start van de bouw is naar verwachting 1e kwartaal 2020. De bouwtijd bedraagt 14 kalendermaanden, wat de verwachte oplevering brengt op medio 2021.