Volg ons op: (040) 234 8000

Nieuwe kantooromgeving voor Vrijdag Premium Printing

​Laride ontzorgt gezinnen in Ronald McDonald Huis

Oplevering Summa College op Brainport Industries Campus

Bakkerij in Zorgcluster Oerle gestart!

Opening IKC De Avonturier in Vught

Summa College en Anteryon als eerste naar Brainport Industries Campus

Klik hier voor meer actualiteiten

Laride is expert op het gebied van huisvesting en vastgoed. Onze drive is om huisvestings-vraagstukken, plannen of vastgoedprojecten haalbaar te maken. Dat doen we vanuit een onafhankelijke positie en met kennis van uw markt of werkgebied. Wij weten dankzij ons uitgebreide netwerk integrale verbindingen te leggen en draagvlak te creëren.

Projecten uitgelicht

Duurzaamheid vraagt om keuzes maken

Steeds vaker zijn duurzaamheidsdoelstellingen of €“ambities onderdeel van huisvestingsplannen. Laride wijst u de weg langs het keuzetraject van duurzame maatregelen. Gezamenlijk gaan wij op zoek naar de meest optimale en betaalbare oplossing. Want het gaat niet alleen om duurzame maatregelen en toepassingen, maar ook om kosten en terugverdientijd.

Duurzaamheid

Vroeg nadenken over beheer en exploitatie

Het is belangrijk om in een vroeg stadium de juiste afwegingen te maken ten aanzien van beheer en exploitatie. Want eenmaal in gebruik, gaan de exploitatielasten tellen. Deze jaarlijkse lasten zijn vaak over de gehele levensduur hoger dan de nieuwbouwkosten. Laride adviseert opdrachtgevers zeker in multifunctionele complexen de juiste keuzes te maken.

Beheer & Exploitatie

Strategisch onderhoud

Laride ondersteunt gebouweigenaren bij het beheersbaar maken van hun onderhoudsactiviteiten op korte en lange termijn. Wij brengen de technische staat in kaart en adviseren over het vervolgtraject. Ook het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan of het initiëren van kwaliteitsimpulsen is ons op het lijf geschreven.

Onderhoud

Creativiteit in herbestemming

Monumenten zijn vaak star in ontwikkelmogelijkheden, terwijl leegstand geen optie is. Samen met stakeholders en belanghebbenden plaatst Laride de herontwikkeling in een bredere context, waarmee plannen wel haalbaar worden. Dat vraagt om een brede visie op allerlei gebied, een krachtig netwerk en het zien van kansen!

Herbestemming

​De dynamiek van herstructurering

Wat begint bij een plan voor een uniek gebouw, kan leiden tot een complete gebiedsontwikkeling. Laride beschikt over een helicopterview om – rekening houdend met alle belangen – de kwaliteit in een leefgebied te behouden of te verbeteren. Dat kan door een afwijkende locatiekeuze, combinatie van functies of het ontwikkelen van een nieuw initiatief.

Herstructurering

Inspirerende projecten

Laride streeft naar tevreden gebruikers en opdrachtgevers. Organisatievisies, woonwensen en bedrijfsprocessen zijn daarom voor ons leidend. Een gebouw is slechts de schil waarbinnen processen optimaal moeten kunnen floreren, zodat doelstellingen en ambities waargemaakt kunnen worden. Samen met gebruikers en opdrachtgevers ontwikkelen wij rendabele prettige leer-, leef- of werkomgevingen.

Referenties

Passie voor het vak

De kracht van Laride schuilt in onze gedreven vastgoedprofessionals met ieder hun eigen kwaliteit en onderscheidend vermogen. Op een flexibele en dynamische manier spelen zij in op de veranderende wereld van huisvesting en vastgoed. Proactief en daadkrachtig, met oog voor de courantheid van uw gebouw. Nu en in de toekomst.

Mensen

Laride ID

Periodiek publiceert Laride het relatiemagazine Laride ID. Hierin komen opdrachtgevers aan het woord en leest u alles over onze projecten. U krijgt een goed beeld van de breedte en diepte van ons werkveld en onze vaardigheden. Bovendien geven wij een reflectie op ontwikkelingen in de branche.

Abonneren op Laride ID