+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Ecodorp Klein Oers

Duurzaam off-grid woonproject in Veldhoven

Advies
Management
Beheer
01 / 04
02 / 04
03 / 04
04 / 04

In Veldhoven wordt een duurzaam Ecodorp gerealiseerd. Het project met de naam Klein Oers is een initiatief van Vereniging Ecodorp Klein Oers en Woonstichting ‘thuis en is onderdeel van de wijk Zilverackers in Veldhoven. Laride is namens opdrachtgever ‘thuis betrokken vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie.

CPO : samen ontwikkelen en bouwen

Ecodorp Klein Oers wordt gerealiseerd middels een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het wordt een ecowijk voor alle leeftijden waarbij de toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject en input hebben op het ontwerp en de realisatie. Naast 24 sociale huurwoningen komen er ook 16 koopwoningen. Klein Oers bestaat dus in totaal uit 40 woningen die in een groep van vijf landelijk vormgegeven ecohoeves rondom een hof worden geplaatst met levensloopbestendige woningen op de begane grond, 1 tot 3 persoons appartementen en tussen-/hoekwoningen geschikt voor 2 of 3 personen.

Duurzaam en innovatief bouwen

De woningen van het Ecodorp worden niet alleen duurzaam gebouwd, ook het gebruik ervan en de manier van samenleven is duurzaam en vernieuwend. Er wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare materialen die zoveel mogelijk uit de directe omgeving komen, zoals hout, stro en leem. Gedurende de realisatie wordt gebruik gemaakt van de zelfwerkzaamheid van de toekomstige bewoners. Onder begeleiding van de aannemer Versteegden wordt onder andere de leemstuc door de toekomstige bewoners aangebracht.

Voor de energievoorziening en het sanitair wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, zonder comfort, haalbaarheid en betaalbaarheid uit het oog te verliezen. Dankzij uitstekende isolatie is verwarmen nauwelijks nodig. Dat wat nog wel nodig is, is afkomstig van de zon en uit een warmtebuffer.

De woningen zijn in feite zelfvoorzienend. Ze zijn niet aangesloten op de gemeentelijke voorzieningen maar voorzien zelf in elektriciteit, warmte, waterhuishouding en riolering.

Samen wonen, samen leven

In het Ecodorp draagt iedereen bij aan het samen wonen en leven in Klein Oers. Naast de woningen wordt er een dorpshuis gerealiseerd waar de toekomstige bewoners gezamenlijke activiteiten kunnen doen, waaronder koken. De woningen zelf beschikken niet over een aansluiting op het riool. Het doen van de was gebeurt in een wasmachineruimte die in het buurthuis wordt gerealiseerd. Voor de toiletvoorziening worden droogtoiletten in de woningen toegepast.

De gemeenschappelijke ruimtes en de gezamenlijke (moes)tuin worden door alle bewoners samen onderhouden. Middels werkgroepen en een kerngroep wordt het dorp bestuurd. Iedereen heeft inbreng en samen wordt gekomen tot besluiten en acties.

Realistische plannen

Al vanaf het eerste initiatief is Woonstichting ‘thuis betrokken bij het project. Namens ’thuis deed Laride een haalbaarheidsonderzoek, stelde samen met alle betrokkenen het programma van eisen op en begeleidt het project van ontwikkeling tot realisatie.

Beheercoöperatie

Het is de wens van de toekomstige bewoners om zoveel mogelijk zelf invulling te geven aan verhuur- en beheerafspraken van zowel de woningen als het dorpshuis. Op dit moment wordt dit door betrokkenen, Platform 31 in samenwerking met Van Nimwegen en ‘thuis verder uitgewerkt.

Start bouw

Kortom, voor de ontwikkeling en realisatie van Ecodorp Klein Oers moeten veel zaken georganiseerd en geregeld worden. Dankzij goede samenwerking met alle partijen en een goede voorbereiding wordt in april 2023 gestart met de bouw van dit unieke project.