+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Laride als adviseur voor nieuwbouw MTA Helmond

Advies
Management
Beheer
01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

De bedrijfsactiviteiten van system supplier MTA zijn momenteel verdeeld over diverse panden.
Met het oog op groei en ter verbetering van de huidige situatie, wordt een nieuw bedrijfspand gerealiseerd waar straks volop ruimte is voor verdere ontwikkeling.

Werknemer staat centraal

Voor meer eenheid in de bedrijfsvoering, een praktische samenvoeging van alle divisies gericht op de groei van het bedrijf, wordt een nieuw pand ontworpen en gerealiseerd aan de Maïsdijk te Helmond.

Aan de basis van het ontwerp voor het nieuwe bedrijfspand ligt de filosofie dat de medewerker centraal staat: hoe kan zij zo optimaal mogelijk werken en presteren?

In samenwerking met Pauwert Architecten heeft MTA een ontwerp uitgewerkt voor kantoren en bedrijfsruimten die het totale productieproces efficiënter laat verlopen. Een opvolgende lijn van kantoren afgestemd op het complete werkproces met open ruimtes voor interactie en overleg zorgen voor korte communicatielijnen en een natuurlijker verloop van informatieoverdracht, waardoor een optimaal werkklimaat voor de medewerkers wordt gerealiseerd.

Van plan tot uitvoering

Het hieruit vloeiende definitieve ontwerp en de uiteindelijke realisatie wordt uitgevoerd door Wijnen Bouw en Service. Zij hebben de opdracht verworven en met MTA een aannemingsovereenkomst gesloten. De werkzaamheden zijn eind 2018 gestart en de verwachte oplevering zal eind 2019 zijn.

Laride als adviseur

Laride behartigt als onafhankelijk, technisch, adviseur de belangen van de investeerder en tevens verhuurder van het nieuwe pand. Laride volgt de bouw op de voet, treedt op als kwaliteitsmanager, toetst op de contractuele afspraken, zorgt voor een heldere demarcatie tussen verhuurder en huurder en adviseert en informeert de investeerder inzake de financiële stand van zaken.