+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

MFC Breskens

MFC levert bijdrage aan vitaliteitsverbetering

Advies
Management
Beheer
01 / 07
02 / 07
03 / 07
04 / 07
05 / 07
06 / 07
07 / 07

In opdracht van wooncorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, die in nauwe samenwerking met de Gemeente Sluis als ontwikkelaar optreedt, is een nieuw Multifunctioneel Centrum in Breskens gerealiseerd. De Gemeente Sluis voert een kernbeleid dat erop gericht is om de vitaliteit van de kernen, waaronder Breskens, te behouden en te verbeteren. In dat beleid past het om in Breskens dit project te realiseren en daarmee een eigentijdse en multifunctioneel onderkomen te bieden aan twee basisscholen, peuterspeelzaal, kinderopvang, sport, bibliotheek, buurthuis en consultatiebureau.

Verbinding van maatschappelijke functies is primair doel

Laride werd in 2010 benaderd door Woongoed om het project MFC Breskens in goede banen te leiden. Aanleiding was de nodige vernieuwing van de onderwijsgebouwen in combinatie met de wenselijke clustering van maatschappelijke functies. In het nieuwe multifunctioneel centrum zijn gehuisvest: twee basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, een dorpshuis, een gymzaal en een onbemande bibliotheek. Door deze betaalbare keuze kunnen inwoners gewoon boeken blijven lenen. Bijzonder is dat de openbare school en het bijzonder onderwijs op een nauwe wijze samenwerken, in het belang van de kinderen in de regio. Door clustering van functies draagt de accommodatie bij aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van krimpregio Zeeuws-Vlaanderen in Zeeland.
Het complex is gerealiseerd aan Ghistelkerke, een bestaande woonwijk met een open en groen karakter. De gemeente Sluis is eigenaar van het gebouw.

Heldere structuur ondersteunt projectverloop

Bij aanvang van dit project was er al een architect geselecteerd. Het ontbrak echter aan heldere projectkaders en een duidelijke projectstructuur. Laride inventariseerde de gebruikerswensen en vertaalde dit naar een programma van eisen en functioneel ontwerp. Bovendien organiseerde Laride een helder besluitvormingsproces met respect voor de posities en rollen van alle betrokkenen. Om de samenwerking tussen de gemeente en Woongoed formeel vast te leggen regisseerde Laride de contractvorming, waarmee de prestaties en risico’s zijn verdeeld.