+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

The Future Level

Nieuw poortgebouw van Brainport Eindhoven

Advies
Management
Beheer
01 / 05
02 / 05
03 / 05
04 / 05
05 / 05

The Future Level wordt een opvallend kantoor- én bedrijfsgebouw waar ontmoeten, samenwerken en inspireren centraal staan. Het is een uniek gebouw, bijna geheel van hout en met een minimale ecologische footprint. Een natuurlijke werkplek die bijdraagt aan het welzijn en de productiviteit van de mensen die er werken.

Niet alleen de behoefte van de markt en geldende regelgeving, maar ook de impact op onze leefomgeving en de volgende generatie zijn leidend geweest voor de ontwikkeling van The Future Level.

Circulair bouwen

Met de ontwikkeling van The Future Level wordt ingespeeld op maatschappelijke vraagstukken en de opgave voor reductie van CO2 en stikstof uitstoot. Het nieuw te bouwen kantoor- en bedrijfsgebouw wordt circulair en duurzaam gerealiseerd, bijna volledig van hout, met een minimale ecologische footprint. Ook het gebruik wordt duurzaam, zodat op alle facetten milieuverantwoord en toekomstbestendig gewerkt kan worden in en aan het kantoor van de toekomst.

Circulair denken:
we passen enkel de materialen toe die echt nodig zijn.

Flexibel kantoor

The Future Level wordt een opvallend kantoor- én bedrijfsgebouw waar ontmoeten, samenwerken en inspireren centraal staan. Het gebouw telt 7 niveaus en een grote parkeerkelder en is zo ontworpen en opgebouwd dat het zowel geschikt is voor single tenant gebruiken, multi tenant gebruik of als bedrijfsverzamelgebouw. Dankzij de vrije vloervelden en het slimme installatieconcept zijn er vele indelingen en gebruiksfuncties mogelijk. Daarbij zijn de wensen van de huurder(s) leidend. Er is nog voldoende ruimte om eigen ideeën en wensen in te brengen.

The-Future-Level-ontwikkeling-kantoorgebouw-bedrijven-Laride-duurzaamheid

De gebruiker en haar welbevinden waren leidend voor de ontwikkeling van het gebouw. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een goede werkomgeving de creativiteit en productiviteit van gebruikers bevordert en het ziekteverzuim vermindert. Vandaar dat volop is ingezet op sfeer, beleving en comfort in een natuurlijke, groene omgeving. Overal waar je kijkt zie je hout. De ruwbouw is de afbouw. Dit natuurlijke materiaal heeft een hoog thermisch comfort en dempt het geluid. De uitstraling van hout geeft bovendien een fijn gevoel, wat bijdraagt aan concentratie en werkgeluk. Maar ook de omgeving waarin het gebouw gerealiseerd wordt is groen met uitzicht over de Sonse Heide.

Poort naar Brainport Eindhoven

Vanwege haar A-locatie op bedrijventerrein Ekkersrijt, direct aan de A50, is The Future Level uitstekend bereikbaar. De ligging in het groen en nabij diverse uitvalswegen A2 en A58, maken deze unieke werkplek ideaal voor de kenniswerkers van regio Zuidoost Brabant. Dankzij haar ligging en de natuurlijke opzet en afwerking van het gebouw voorzien van de nieuwste technologie en duurzame toepassingen, vormt The Future Level de noordelijke poort naar Brainport Eindhoven, het centrum voor innovatie.

Een initiatiefrijk plan in perfecte samenwerking

Al vanaf de eerste ideeën is Laride betrokken is mede initiatiefnemer vanbij dit grootse project. Voor onze opdrachtgever hebben weVan het opstellen van een projectorganisatie, uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, hebben geadviseerdtot het adviseren bij de planvorming en hebben als mede initiatiefnemer de ontwikkeling uitgezet. In samenwerking met architect (Tarra) en aannemer (BanBouw) geven we de ontwikkeling verder gestalte: van schetsontwerp tot bestemmingsplanomgevingsvergunning. Als proces- en projectmanager leiden we de gehele planontwikkeling en ontzorgen onze opdrachtgever waarbijzorgen we ervoor dat er toegewerkt wordt we tezamen toewerken naar realisatie van een duurzaam bedrijfspand, klaar voor de toekomst.

Planning

Met betrekking tot de planning worden de volgende fasen gedefinieerd:

Bestemmingsplan procedure: deze is oktober 2022 gestart
Vaststelling DO & aanvraag omgevingsvergunning
Gereedmaken bouwgrond
Start bouw
Oplevering