+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Woonzorgcomplex Bredeweg Roermond

Advies
Management
Beheer
01 / 03
02 / 03
03 / 03

Nester, voorheen Woningstichting Domus, is een samenwerking aangegaan met de Technische Universiteit van Eindhoven met als thema ‘Het Nieuwe Wonen’. Het doel van deze samenwerking is bouwen aan slimme woonoplossingen voor nu en in de toekomst.

Onder leiding van Prof.dr.ir. Masi Mohammadi wordt het empathische woonconcept ontwikkeld door middel van living labs. Nester neemt hieraan deel en past het concept toe op haar ontwerpen voor sociale woningbouw vanuit empathisch perspectief.

Integrale aanpak

Deze empathische woningen moeten bijdragen aan een actieve en zelfstandige levensstijl. Laride verzorgt het projectmanagement en verbindt partijen om het empathisch wonen in Roermond gestalte te geven. In het nieuwe woonzorg complex is een gedifferentieerd woningprogramma van 59 woningen opgenomen. Met een goede inventarisatie van de wensen en eisen van elke partij wordt inzichtelijk gemaakt aan welke randvoorwaarden de nieuwe woningen moeten voldoen. Daarbij wordt gekeken naar de doelgroep, courantheid van het vastgoed, ruimtelijke omgeving en slimme technologie.

Living labs in woonzorgcomplex Roermond

In zogenoemde living labs wordt het concept van de empathische woning in de praktijk gebracht. Het woonzorgcomplex in Roermond is hiervan een goed voorbeeld. Het living lab in Roermond vormt de perfecte locatie voor de testcase van het empathische wonen. De te ontwikkelen woningen zijn direct gelegen naast zorginstantie Proteion, waardoor de maatschappelijke betrokkenheid groot is, de specialistische zorgkennis letterlijk om de hoek ligt en het project ideaal kan worden gemonitord.

Door de juiste analyse en vanwege de integrale aanpak gericht op de toekomst, worden woonmodules ontwikkeld die in elke fase van de levensstijl van de doelgroep aansluiten bij hun behoeften. Met plug en play functionaliteiten afgestemd aan de behoefte kunnen de woningen desgewenst worden vergroot, verkleind, aangepast op medische noodzakelijkheden (denk daarbij aan noodknoppen, ergonomische indeling van de ruimtes, vergevorderde domotica voor verlichting, verwarming en meer), alles met het oog op het zelfstandig wonen van de bewoner.

Naast individuele inpassing in de woningen, wordt er bij de realisatie van het appartementencomplex ook stilgestaan bij andere empathische functies: bewegen en ontmoeten. Het gebouw wordt voorzien van luie trappen wat verplaatsing naar een andere verdieping vergemakkelijkt en beweging stimuleert. Daarnaast worden er per verdieping ontmoetingsplekken opgenomen.

Empathische woning verbetert kwalitatieve leefsfeer

In samenwerking met Nester, TU/e, Kompas360, Bolwerk Weekers en Laride heeft Wauben Architects een concept ontworpen waarbij elke woonlaag van het appartementencomplex wordt ingericht als een ‘straat’. De woningen krijgen gemeenschappelijke tuintjes bij hun voordeur met een bankje waardoor het laagdrempelig wordt om de buren te ontmoeten en een praatje te maken. Er wordt gewerkt met speciale verlichting dat het daglicht simuleert. Ook wordt op elke verdieping een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd waar activiteiten worden gefaciliteerd om ontmoeten te bevorderen. Denk aan een ontmoetingsruimte, gezelschapstafel, kookstudio en fitnessmogelijkheden. Zelfs een beleeftuin met overdekt terras als centrale ontmoetingsplek voor bewoners van het complex en omliggende complexen maakt onderdeel uit van het empathische woonplan. Door het toevoegen van deze functionaliteiten in het gebouw, het gebruik van groen en de juiste verlichting, wordt een verhoogde kwalitatieve leefsfeer voor de bewoners gecreĆ«erd.

De TU/e is als partner aangetrokken voor de technische uitvoering van het geheel.

De verwachting is dat dit prachtige project eind 2020 wordt opgeleverd.